Projectes de gestió Nexus

Nexus Projectes de Gestió SL és una PIME jove orientada des del seu naixement l’any 2005 al desenvolupament, ampliació i manteniment d’ aplicacions personalitzades per a Empresa de qualsevol sector econòmic. Des del primer dia i com a servei primordial, NEXUS PRO està desenvolupant els diferents ERP modulars a mesura de cadascun dels nostres clients en funció dels seus àmbits de treball, sectors i necessitats d’optimització de processos, amb tot el bagatge que dóna tenir clients que duen a terme els diferents rols que existeixen (proveïdors de serveis, distribuïdors, fabricants, professionals ...).

L’objectiu de les nostres solucions de gestió empresarial és descarregar a l’empresari de les tasques tecnològiques per a que centri els seus esforços en els aspectes essencials del seu negoci.

Ens adaptem a les necessitats de la petita i mitjana empresa, proporcionant unes eines de treball molt intuïtives i flexibles que s’ incorporen a l’operativa diària de forma àgil i que requereixen un mínim procés d’aclimatació per part de l’usuari final.

 

A NEXUS PRO creiem fonamental la comunicació amb el nostre client sempre, però especialment en dos moments de la nostra col·laboració:

  • A l’inici. Per a saber quines són les seves necessitats i objectius i poder crear la solució de gestió òptima, aportant els nostres coneixements tècnics i també una visió externa i amb experiència.
  • Durant la implantació de l’ERP. Per a formar l’usuari i atendre les seves possibles suggerències que permetin, de forma dinàmica, millorar o ampliar l’Aplicació durant el procés.

 

Tot això sempre orientat i pensant en les noves tecnologies. Sigui, per exemple, per a la virtualització d’Aplicacions, connexió amb dispositius mòbils, o bé, les estratègies i eines de presa de decisions Business Intelligence.

Al mateix temps, en els nostres Projectes de desenvolupament, utilitzem diversos llenguatges de programació segons la necessitat tècnica, essent a més una experta Empresa desenvolupadora en Cobol.