Sectors d'actuació

La versatilitat obtinguda gràcies a les múltiples experiències viscudes als nostres clients ens permet oferir sempre un producte que s’adapti a les necessitats del client i molta facilitat a l’hora de recopilar els requeriments inicials per finalment oferir la solució que millor s’adapti a la organització empresarial del client.

El fet d’haver intervingut en molts sectors empresarials sovint ens atorga el valor afegit de conèixer per endavant moltes de les problemàtiques viscudes periòdicament i per tant la capacitat d’implementar solucions ja conegudes pels nostres professionals.

Tot i les especificitats de cadascun dels Sectors Empresarials podem posar en funcionament solucions de software més estàndards o pel contrari més específiques, en funció de la inversió prevista per part del client. És a dir, que pel fet de treballar a mida no significa només que sigui el software a mida si no que també el cost a invertir serà tingut en compte a l’hora de dissenyar la solució de software.

 • Seguretat
  Control de torns de personal, Facturació al client de les hores realitzades, càlcul de les variables de nòmina mensual del personal, control selecció/contractació personal etc...
 • Distribució
  Magatzem, Estocs, control per nro.sèrie/lot, consums per Comanda/Client etc...
 • Empreses industrials
  Control fabricació/reparacions, Ordres de treball
 • Enginyeries
  Control hores dedicades per Projecte, Control d'expedients, Certificacions d'Obra, etc...
 • Salut
  Control Pacients, Plans de tractament, enviament de SMSs personalitzats, Radiografies, Odontogrames etc...
 • Instal·ladors i venda de mobiliari
  Control Obra, Control detallat Pressupostos (diferents versions i/o ampliacions, Comandes automàtiques, fulls d'entrega etc...)