Consultoría informàtica

Assessorament pel desenvolupament informàtic del nostre client. - Servei informàtic integral: Juntament amb els serveis de software, gestió i control de la resta de serveis informàtics necessaris.
Un cop analitzats els reptes plantejats pel client presentem les nostres suggerències basades en la nostra experiència, exposant així les diferents solucions que pot adoptar el client pensant en la seva eficiència, estabilitat i robustesa futura. Un cop finalitzat aquest servei el client podrà decidir si vol que nosaltres mateixos portem a terme la solució decidida per ell a través del nostre ampli ventall de serveis a oferir.