Servei informàtic integral

Amb la finalitat de reduir la possible descoordinació de les diferents parts implicades, per a optimitzar els recursos i per a disposar el client d’un interlocutor únic oferim el servei informàtic integral que dona al client la tranquil·litat de no haver de distribuir i coordinar les diferents àrees de la seva infraestructura informàtica. D’aquesta manera podem resoldre tot el cercle d’inici a fi ja sigui en la instal·lació de la xarxa informàtica, instal·lació i configuració dels equips informàtics i tot allò que faci referència als Aplicatius empresarials del client.